Panalangin sa Mahal na Ina

Panalangin sa Mahal na Ina

” Mahal na Ina itinataas po namin sa inyo ang buong bansa. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng NCOV-19 , nawa’y tulungan n’yo kami na ito ay malampasan. Gabayan n’yo kami upang hindi na ito magdulot ng malaking trahedya para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin na sana po ito ay humupa na at hindi na magdulot ng pinsala, at takot sa amin.

Sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Hesus , na aming tagapagligtas , Amen.