A Letter from SFAC Southwoods Amid Vovid-19

Franciscan Love is Forever!!

Sa unos na ating nararanasan ngayon , magkaisa nawa po tayo at patuloy na pairalin ang Pag-asa at Pananalig sa Poong Maykapal.Walang pagsubok ang hindi malalampasan basta’t tayo’y magkakasama .Hangad po namin na matapos na ang sigalot na ito sa lalong mas madaling panahon. Mag-ingat po tayong lahat .

#KeepSafeFranciscans #LabananAngNCOV19