Linggo ng Wika

Pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagdiriwang ng Lingo ng Wikang Pambansa ngayong Agosto. Ito ay alinsunod sa Pampanguluhang Prokalamasyon Bilang 1042. Sa paaralang Saint Francis of Assisi College, tunay na pinahahalagahan namin ang pagdiriwang ang Lingo ng Wika.

Mahalaga ba ang wika ng isang bansa? Ipinagdiriwang mo ba ang iyong saring wika? Ito ay ilan sa mga tanong na ating bibigyan kasagutan dito.

Ang isang bansa na may sariling wika ay nanganahulugang malaya ito. Ang wika ay isang paraan ng komunikasyon. Dahil sa wika nagkakaintindihan ang lahat ng tao. At ang Wikang Filipino ay sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino kung sino, ano, at meron tayo . . . ang katauhan natin bilang isang Pilipino. Kaya’t kinapapalooban ng tema sa taong ito ang kapangyarihan ng Wikang Filipino na tumatagos sa lahat ng sektor ng lipunan at uri ng pamumuhay. Nahahati din ang tema sa mga sumusunod na diwa:

  • Ang wika natin ay wika ng katarungan at kapayapaan
  • Ang wika natin ay laban sa katiwalian
  • Ang wika natin ay laban sa kahirapan
  • Ang wika natin ay wika ng mabilisan, inclusibo at sustenidong kaunlaran
  • Ang wika natin ay wika ng pangangalaga sa kapaligiran

Sa Saint Francis of Assisi College, ipinagdiriwang natin ito sa maraming pamaraan. May iba’t-ibang patimpalak tayong ginagawa gaya ng tula, paggawa ng sanaysay, sa sayaw at sa pagkain. Subali’t bilang mga magulang, paano natin ipinadarama sa ating mga anak ang pagpapahalaga sa Wikang Filipino?

  • Paliwang sa kanila na dapat nating protektaha, ipagtanggol ito at huwag ikahihiya;
  • Paunawa natin na sa kabila ng pagkakaiba-iba, ay nagkakaisa tayo dahil sa ating wika
  • Pamalas natin sa kanila na dahil sa ating pagkakabuklod, ang wikang Filipino ay isa sa mga kasangkapan tungo sa bisyon ng matuwid na daan ng dangal at kaunlaran
  • Hikayatin natin sila na aktibong makilahok sa mga programa at proyektong inihanda para sa taong ito
  • Higit sa lahat, ipaunawa sa kanila na dapat mahalin ang ating wika ng buong puso, hindi lamang sa salita kundi sa gawa.

Oo, Agosto na naman! Panahon na naman upang magdiwang ang Lingo ng Wika.

 
 

Calendar of Activities

No events

vision

mission

corevalues

tesda_ads